صفحه قبلی

 

 آيين زيست در ايران باستان  

 رضا رضايي                                                                   

 تعداد صفحه: 192

 قيمت: 2900 تومان

 

اين كتاب چكيده‌اي از انديشه‌هاي بلند، سبز و روشن نياكان ماست. راه‌كارهايي كه براي زيستني شاد، سالم و عاشقانه با جهان به كار مي‌گرفتند. فرهنگ، آيين و جشن‌هاي ايران باستان سرشار از يكتاپرستي و پاسداري از زيست بوم و عشق به طبيعت و جانوران و گياهان است. ايرانياني كه زمين را مادر و آب را بسيار مقدس و درمانگر مي‌دانستند. زباله را بر روي زمين و پلشتي را درون آب نمي‌ريختند. به آب و درختان نذر مي‌كردند و عاشق ماه و خورشيد و آسمان بودند. براي حمايت از جانوران و درختان و محيط زيست قانون داشته‌اند و به زندگي آن‌ها ارج مي‌نهادند و زيباتر كردن جهان را وظيفه ديني خود مي‌دانستند.

اين كتاب شامل بخش‌هايي از جمله: هخامنشيان و طبيعت، ساسانيان و طبيعت، پزشكي در ايران باستان، طبيعت و نام‌هاي ايراني، امشاسپندان و ... مي‌باشد.