صفحه قبلی

 

مختصري درباره مجموعه داستان ها  و رمان هاي پوشكين

پوشكين اولين داستان نويس روس است. او كسي است كه  زبان ادبي روسي را پايه گذاري كرد. پوشكين را همه دوست داشتند، خواه مردم كوچه و بازار و خواه روشنفكران و آزاديخواهان.  او تا به امروز محبوب همه ملت هاست. مجسمه هاي ياد بود او نه تنها در همه‌ي شهر هاي روسيه بلكه در بيشتر شهرهاي جهان وجود دارد. حتا در اتيوپي، در شهر اديس‌آبابا مجسمه اي از او برپاست. نثر پوشكين ، حاصل تاثير پذيري از ادبيات فرانسوي است. او را مي توان از اولين پيشوايان مكتب ولتر دانست . نثر او آميخته با ايجاز، فشردگي، رواني و سهولت، دور از هر گزافه گويي و آرايه هاي چشمگير است .

آثار پوشكين از نظم و نثر در ده جلد، شامل شعرهاي بلند روايي، رمان منظوم ، اشعار غنايي، درام و قصه‌هاي منظوم است.

 كتاب حاضر مجموعه داستان ها و رمان ها پنجمين جلد از مجموعه آثار ده جلدي اوست، شامل داستان ها و رمان ها به شرح زير مي باشد :

1ـ ابراهيم   2 ـ داستان هاي مرحوم ايوان پتروويچ بلكين   3ـ ياداشت ناشر    4ـ شليك    5ـ كولاك  6ـ تابوت ساز  7ـ ‌ناظر چاپاخانه  8ـ‌ دختر ارباب يا دختر خانم روستايي   9ـ تاريخ روستاي گاريوخينو   10ـ رسلاولف    11ـ دوبرُفسكي    12ـ بي بي پيك    13ـ كرجالي    14ـ شب هاي مصر    15ـ دختر كاپيتان    16ـ سفر به ارزروم