درباره

نشر جوانه توس با هدف انتشار کتاب در حوزه‌های ادبیات، تاریخ، هنر و ایران‌شناسی (و سایر موضوعات در حوزه علوم انسانی) تاسیس شد.

اغلب کتابهای منتشر شده، از نویسندگان، شاعران و مترجمان جوان و تازه‌وارد به حوزه نشر می‌باشد.

امیدواریم به‌زودی روند فراخوان اثر را از سر گیریم.